Verhalen

Hoe onze klanten door ons uitgevoerde projecten hebben ervaren lees je onderstaand. Ook deelnemers van de open inschrijvingsopleidingen vertellen waarom ze voor LSBL kozen.

Klanten vertellen over LSBL:BenenJerrys“Ola Hellendoorn heeft een groep operators benoemd in de sterfunctie Techniek. Een technisch trainer van LSBL Services traint op het technisch inzicht. Tegelijk ontwikkelt LSBL Services een interne praktijkopleiding voor het ontwikkelen van technische vaardigheden. De nieuwe technisch operator krijgt de rol als intermediair tussen operators en monteurs. Gedurende hun opleiding worden de technisch operators begeleidt door monteurs”.

Aaldert Kriekjes van Ola over de training technisch operator.

“Prima zaak dat teamleiders worden gecoached”, volgens Marcel Groen, hoofd personeelszaken van Remia CV te Den Dolder. Remia heeft de afgelopen jaren een explosieve groei meegemaakt binnen haar bedrijf. Door deze groei bleek de behoefte te ontstaan, om medewerkers verder te ontwikkelen om de groei en ontwikkeling van de organisatie te begrijpen en er op in te kunnen spelen.

Samen met de senior trainer-adviseur van LSBL heeft Remia gekeken naar de bestaande en de gewenste situatie. In overleg is gekozen voor het ontwikkelen van een interne opleiding  voor operators in de sausfabriek.

Om deze opleiding effectief neer te zetten binnen de organisatie, worden de teamleiders gecoached door een trainer met vele jaren ervaring in de wereld van de sauzen. De teamleiders hebben hierin een belangrijke rol. Opleiden is onderdeel geworden van hun functie. Vanuit die rol stimuleren zij elk teamlid om het vakmanschap als sausoperator  tot in de finesses te beheersen. Met deze opleiding heeft Remia gereedschap in handen om nu en in de toekomst waardevolle operators te blijven ontwikkelen. Marcel Groen: “Door het ontwikkelen van onze medewerkers kan ook de organisatie zich verder ontwikkelen”.

“Al sinds jaar en dag is LSBL een begrip in de zuivelindustrie,” vertelt Gerrie de Rouw, opleidingscoördinator van FrieslandCampina DOMO in Beilen, “Zo is zij ook bekend bij ons”.

“Medewerkers van FrieslandCampina Domo Beilen bezoeken de individuele opleidingen die in Ede worden aangeboden. Verreweg het grootste deel wordt, als maatwerk, op locatie aangeboden. Naast het soort training en de inhoud wordt het aangeboden lesmateriaal specifiek afgestemd op onze vraag”, zegt De Rouw. Als voorbeelden van uitgevoerde trainingen noemt hij algemene zuiveltechnologie, kindervoedingproductie, mengen en verpakken, ontromen en indampen.

“Hierbij is er, naast de theorie, ook voldoende ruimte voor praktijkopdrachten en individuele begeleiding. Na afloop van de training, die meestal uit 10 tot 15 dagdelen bestaat, wordt er geëvalueerd door de deelnemers. Over het algemeen zijn de cursisten erg tevreden over de manier van werken, de diepgang en de deskundigheid van de docent. Ook het management is tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding en waardeert met name ook de flexibiliteit van het LSBL.”

“Voor in-company trainingen op maat, op gebied van zuivel, is LSBL voor FrieslandCamina DOMO Beilen een prima partner om mee samen te werken, aldus De Rouw”.

“Op onze vestiging in Almere wilden we onze operators op de vul- en verpakkingsafdeling verder ontwikkelen”, geeft Dolf Luning van Yakult Europe weer.

“In samenwerking met ervaren trainers van LSBL is intern een werkplekopleiding ontwikkeld. Hiermee kunnen de operators hun vaardigheden verder ontwikkelen. De werkplekopleiding leidt op tot het profiel ‘operator’ zoals Yakult deze hanteert.

In het verlengde hiervan heeft LSBL ons begeleid in het ontwikkelen van werkinstructies voor de vul- en verpakkingsafdeling. Deze afdeling produceert nu met de daaruit ontstane werkinstructies.
Doordat LSBL onze mensen heeft begeleid in het schrijven van werkinstructies, zijn we nu zelf in staat werkinstructies te ontwikkelen.

“Inmiddels zijn de mentoren intern getraind in het begeleiden van operators die in opleiding zijn. Hierdoor is de werkplekopleiding operationeel. De mensen zelf zijn enthousiast en het opleiden werkt stimulerend. Wij kunnen dan ook niet anders dan enthousiast zijn over het opleidingsresultaat”, zegt Luning.

“Quaker Oats is een onderdeel van  Pepsico,” aldus Jan ten Have, operations managervan Quaker Oats te Rotterdam. “En binnen de Pepsico organisatie kiezen we er voor om een aantal trainingstaken neer te leggen bij onze interne trainers. In Pepsico termen noemen we dit: Site Experts Trainers (S.E.T.).”

“Om de interne trainers goed uit te rusten voor deze functie, hebben we gezocht naar een geschikte opleider. LSBL bleek hiervoor een uitstekende partner! In goed overleg is een passend opleidingstraject ingericht. De specialistische trainers van LSBL hebben onze S.E.T.’s van de afdeling processing ontwikkeld op verschillende vakgebieden: het technologisch inzicht, analytische vaardigheid en persoonlijke effectiviteit. De Site Expert Trainers zijn nu in staat het productieproces analytisch te benaderen en hebben de vaardigheden om als intermediair te fungeren tussen diverse disciplines, ten  nutte van het team van operators en daarmee het primaire proces”

“Terugblikkend kan ik zeggen, dat mede dankzij de passie en professionaliteit van LSBL, onze mensen zichtbaar gegroeid zijn in hun rol als Site Expert Trainer,” aldus Ten Have.”

“Een hoogwaardiger procesautomatisering vraagt een andere wijze van procesbeheersing. Om die reden ging Van der Meulen de Meesterbakkers op zoek naar de wijze waarop dit kon worden gerealiseerd. Een heel duidelijk uitgangspunt voor Van der Meulen was daarbij: wij willen onze procesbeheersing optimaliseren met behoud van onze bakkerspassie.

Al snel bleek ‘opleiden’ een voor de hand liggend middel. Gezocht werd naar een opleider met passie voor het bakkersvak, technologische knowhow en inzicht in industriële processen. Op basis hiervan is Van der Meulen met LSBL in zee gegaan. LSBL heeft een interne opleiding ontwikkeld en uitgevoerd voor de operators en senior operators in de mengerij en bakkerij van de beschuitfabriek. Van der Meulen geeft aan bewust te hebben gekozen om te starten op deze locatie. Dit vanwege het grote belang van procesbeheersing bij dit product. Beschuit bereiden vraagt om procesbeheersing tot in de finesses.

Inmiddels zijn de operators in de beschuitfabriek en de toastfabriek op heel praktische wijze getraind. Na de training is Van der Meulen intellectueel eigenaar van de interne opleidingen geworden. “Deze training heeft voor de beschuitfabriek en de toastfabriek, zichtbaar tot resultaten geleid. Operators zijn nu volwaardig gesprekspartner voor onze procestechnologen”, zegt Johannes van der Meulen, eigenaar van Van der Meulen.

Inmiddels is Van der Meulen in samenwerking met LSBL ook in haar roggebroodfabriek met een dergelijk project gestart. Hierover zegt Johannes van der Meulen met trots: “Deelnemers tonen enthousiasme en ontwikkelen nog meer passie voor hun vak, dat is echt mooi om te zien!”.

Voor één van onze klanten verzorgden we een training indampen en sproeidrogen. Door het specialistische werk in een specifieke markt, noemen we de naam en activiteiten op verzoek van onze klant niet. De training was bedoeld voor nieuwe en ervaren operators.

De nieuwe operators hebben veelal geen ervaring met het bedienen en controleren van een sproeidrooginstallatie. Onze klant wenste naast een functiegerichte opleiding een korte training waar de ins en outs van het drogen van concentraten met behulp van sproeidrogers wordt aangeleerd. De training is bedrijfsspecifiek gemaakt door een procestechnoloog input te laten leveren en mede hierdoor is de training goed ontvangen bij de operators. Door de mix van nieuwe en ervaren operators ontstond er een inhoudelijk gesprek, waarin onder andere besproken werd: ‘Hoe draai je nu eigenlijk en waarom doe je dat?’ Hierdoor is ook het inzicht van de ervaren operators vergroot.

In de training werd ingegaan op de technologische aspecten van het droogproces. Er was aandacht voor de werking van de apparatuur, hygiëne- en voedselveiligheidsaspecten, diverse productkwaliteitsaspecten, procesvoeringen en procesparameters, allen noodzakelijk voor een beheerste procesvoering. Ook besprak de trainer de achtergronden van de keuzes met de operators. Het is van belang te weten welke procesparameters wel en niet gebruikt worden om in te grijpen tijdens productie.

Na het volgen van de training zag deze klant dat de operators gegroeid waren in hun vakmanschap. Zij wisten daadwerkelijk waar het om ging en verhoogde het rendement op de productie. “De output van de drogers is daadwerkelijk vergroot” aldus de opleidingscoördinator van onze tevreden klant.

De Graafstroom is een middelgrote kaasproducent van diverse kaassoorten. Voor een aantal nieuwe medewerkers en een aantal medewerkers die in het verleden één of meerdere opleidingen hebben gevolgd, zocht De Graafstoom een geschikte kaasopleiding.

De opleiding had tot doel het ontwikkelen van kennis over de voorbehandeling van melk, het produceren van kaas en het product kaas. De kennisontwikkeling moet er toe leiden dat deze operators op een meer inzichtelijke wijze gaan functioneren bij hun werkzaamheden. Onderwerpen die specifiek aan de orde kwamen, waren onder andere:

 • Het bewerken en verwerken van melk, wei, room, weiroom en zuursel bereiding.
 • Voorbehandelingen die rauwe melk geschikt maakt voor kaasbereiding
 • Zuurselbereiding
 • Ingrediënten voor kaasbereiding
 • Wrongelbereiding
 • Draineren van de wei/wrongelmassa
 • Het persen, verzuren en pekelen van kaas
 • Het bewaren van natuurkaas

Namens De Graafstroom vertelt Tineke van Paassen, operator kaasmakerij, het volgende: “Dit heeft LSBL heel erg goed gedaan! Van propionzuurbacteriën tot omgekeerde osmose. We hebben een hoop behandeld, gezien in de tijd die we hadden. Het was nooit saai en onze interesses werden aangewakkerd. De trainer activeerde met de juiste opmerkingen, zoals ‘stel je schaft een wasmachine aan’ écht ons denkvermogen. De opleiding was overzichtelijk. Vooraf kregen we een overzicht met welke onderwerpen in welke bijeenkomst werden behandeld. Het was de bedoeling dat we voor elke bijeenkomst zelf wat theorie doornamen, zodat we beslagen ten ijs kwamen. Dit was te vinden op het internet in de vorm van e-learning, waar niet iedereen aan gewend was. Degenen die daar moeite mee hadden, kregen het op papier. Als afsluiting van de opleiding werden wij onderworpen aan een praktijktoets. Anderhalf uur zijn we op de proef gesteld door de trainer. Zelfs hier wist hij ons nog wat dingen bij te brengen. En we zijn allemaal geslaagd! Dit was te danken aan de opleiding van LSBL, die wij nooit zullen vergeten.”

Duyvis BV te Zaandam is één van de drie productielocaties van PepsiCo Nederland. Het bedrijf verwerkt pinda’s en noten tot diverse eindproducten en brengt deze op de markt onder haar eigen merknaam.

Vanuit het UDO principe (Upsite Down Organisation) verrijkte het bedrijf diverse disciplines met Site Expert Trainers. Deze operators functioneren conform het PepsiCo-profiel:

 • is sparring partner voor zowel de operator als de Front Line Manager
 • vertaalt Key Performance Indicators naar het vakmanschap van operators
 • traint operators binnen hun afdeling
 • treedt op als tussenpersoon bij storingen
 • analyseert product fouten en capaciteitsbenutting naar mogelijke oorzaken

LSBL verzorgde de opleiding voor de Site Expert Trainers en investeerde parallel daaraan in de facilitatievaardigheden van de Front Line Managers, de leidinggevenden van de SETers.

De opleiding had tot doel om SETers te professionaliseren in hun rol en te laten excelleren in beïnvloeden van hun collega’s naar een hogere prestatie. De begeleiding van de Front Line Managers had tot doel om hen te versterken in hun faciliterende rol ten aanzien van de Site Expert Trainers.

Maret Wiersma (Operations Manager Duyvis) over dit project: “Eigenaarschap op alle niveaus zal leiden tot minder management en daardoor meer taken naar de vloer. Onze SETers zijn de spil in de organisatie om tot goed functionerende zones te komen waarbij eigenaarschap centraal staat. Kennis en ervaring is er genoeg bij onze SETers en we hebben het vertrouwen erin dat ze tot oplossingen kunnen komen voor de problemen waar we tegenaan lopen. Maar alleen succesvol zijn is niet voldoende om continue te verbeteren en dus heeft Harry van der Sluijs, trainer van LSBL, ons geholpen om onze SETers te trainen in het ‘HOE’. Hoe overtuig ik anderen dat we een uitdaging hebben, hoe neem ik anderen mee in het bedenken van een oplossing, hoe komen we tot implementatie en hoe monitoren we of we doen wat we afgesproken hebben. LSBL heeft de SETers inzicht gegeven in het feit dat WAT en HOE hand in hand gaat en dat je een ieder nodig hebt om resultaten te bereiken. Inmiddels zijn de trainingen afgerond, maar dat is pas het begin. Een ieder zal met zijn/haar leidinggevende een Persoonlijk Ontwikkel Programma opzetten en periodiek de vorderingen bespreken. Al met al een leerzaam traject voor onze hele fabriek!”

J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. produceert specerijenmelanges voor industriële en ambachtelijke ondernemingen met name in de koek en banketsector. De producten worden ingekocht, bewerkt en afgeleverd op klantspecificatie. Zusterbedrijf De Weerd Specerijen B.V. melangeert grondstoffen tot eindproducten met de gewenste smaak. Beide bedrijven zien het belang van een goede borging van hun microbiologische kwaliteit en voedselveiligheid. Vanuit dat uitgangspunt signaleren de kwaliteitsafdelingen van beide bedrijven een gezamenlijke behoefte aan kennis en inzicht in het vakgebied microbiologie.

Het doel van de opleiding was dat de kwaliteitsmedewerkers van Polak en De Weerd met kennis van de groei, risico’s en kweek- en afdodingsprincipes van diverse relevante (pathogene) micro-organismen beter in staat zijn risico’s in te schatten, uit te sluiten en dit te communiceren naar klanten en derden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de deelnemer intern en extern een waardige sparringpartner is op het gebied van microbiologische risicobeheersing.

Deelnemers kregen meer kennis van microbiologie, leerden specifieke typen micro-organismen kennen qua gedrag en risico. Ook kregen de deelnemers meer zicht op de factoren die van invloed zijn op verantwoorde monstername. Het laatste onderdeel betrof inzicht in interpretatierapportages, bijvoorbeeld de kennis van de terminologie zoals die gehanteerd wordt in analyserapportages.

Marjon Otten, kwaliteitsmanager bij Polak over de training: “Wij werken met mooie en unieke natuurproducten waar op het gebied van microbiologie nog steeds over te leren valt. Deze training heeft ervoor gezorgd dat wij nog meer theoretische onderbouwing hebben met betrekking tot zaken die wij in de dagelijkse praktijk tegenkomen, dit maakt dat we gefundeerd kritisch kunnen blijven op onze processen. Ook kunnen wij door middel van deze training onze klanten nog beter ondersteunen in de vragen die er zijn”.

DSM Food Specialties is een belangrijke speler op de markt van ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met o.a. producten die zijn gebaseerd op fermentatieprocessen, zoals gistextracten, culturen en enzymen.

Bij DSM in Delft is een groep procesoperators  (niveau Operator B) opgeleid voor het drogen van gistextractconcentraten. Als onderdeel van hun brede opleiding, voorafgaand aan de opstart van een nieuwe droger, is door LSBL een training van 5 dagdelen op de productielocatie verzorgd, waar de ins en outs van het drogen van concentraten zijn behandeld.

Het doel is om de operators senioriteit te laten ontwikkelen in het bedienen en beheersen van hun proces en als gesprekspartner voor dienstverlenende disciplines, zoals procestechnologen, maintenance engineers en kwaliteitsmedewerkers. De operators worden uitgedaagd om het optimale resultaat uit de installatie te halen.

In de training is ingegaan op de technologische aspecten van het droogproces. Er is aandacht besteed aan de werking van de apparatuur, hygiëne- en voedselveiligheidsaspecten, diverse productkwaliteitsaspecten, procesvoeringen en procesparameters, die noodzakelijk zijn voor een beheerste procesvoering. Daarnaast zijn de achtergronden besproken van keuzes die een procesoperator moet kunnen maken: welke procesparameters gebruikt worden om in te grijpen bij verstoringen tijdens productie.

Deelnemers gaven in de evaluatie van de training aan dat de training goede en duidelijke uitleg en informatie bevatte. Ook waren de voorbeelden duidelijk en praktijk gerelateerd.

Karin Weijers, project engineer bij DSM, over het resultaat van deze training: “Voor de operators vielen met deze training veel puzzelstukjes op hun plaats. Ze hadden al werkervaring in een ander deel van onze productieplant en ze hadden interne trainingen en workshops over het drogen van gistextracten gedaan. Daarnaast hadden ze soortgelijke drogers buiten DSM bezocht en ze waren ten tijde van de training betrokken bij het controleren en testen van de nieuwe apparatuur. In de LSBL training kwamen al die ervaringen heel samenhangend bij elkaar. De docent wist boeiend en aan de hand van sprekende voorbeelden de benodigde kennis te delen, en daagde de deelnemers met succes uit om actief mee te doen.

De afsluitende toets, op de werkvloer, was leerzaam en ‘fun’ tegelijk. De evaluatie van de behaalde resultaten gaf ons een prima bevestiging van het denkniveau van de operators, en van de samenstelling van de ploegen die het in de plant uiteindelijk moeten gaan doen!”

“Wij waren op zoek naar een trainingspartner die het verhaal heel erg praktisch zou kunnen overbrengen. Ik ben zo tevreden dat LSBL ook de vervolgtraining mag gaan doen met de operators.”
Floris Wiskie, locatiemanager van Daelmans Banket te Oss, gaf LSBL opdracht voor een techniek voor verpakkingsoperators.

Lees hier meer.

(Oud)-studenten vertellen:“Ik was werkzaam als QA-manager bij Schmidt Zeevis te Rotterdam en was op zoek naar een studie levensmiddelentechnologie. Dit op eigen initiatief, maar ook de werkgever stond hier achter,” vertelt Maurice Langezaal, deelnemer van de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie in 2009.

Samen met de QA manager van de Kennemer Visgroep zocht Maurice Langezaal onder andere via internet naar een geschikte studie. Voor Maurice was het van belang dat hij de studie qua tijdsindeling goed kon combineren met zijn full time job en zijn gezin. Zo begon hij in 2009 aan de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie bij LSBL. Als Maurice terugkijkt, geeft hij aan dat hij de studie als zeer interessant en nuttig heeft ervaren en heeft naderhand nog veel gehad aan het lesmateriaal.

“Bij Schmidt Zeevis was ik verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van het HACCP & BRC kwaliteitssysteem van het bedrijf en stuurde een groep van 10 kwaliteit mensen aan. Al tijdens mijn werkzaamheden als kwaliteitsverantwoordelijke, was ik ook met kwaliteit en vormgeving van het verpakkingsmateriaal bezig,” vertelt Maurice Langezaal. “En vanwege mijn culinaire achtergrond heb ik voor een bijzondere gelegenheid een ‘Vis Bruidstaart’ ontworpen. In 2009 ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de haringkwaliteit gedurende het ontdooi, rijpingsproces en snijden wat heeft geresulteerd in de eerste plaats in de AD Haringtest van dat jaar.”

Na het behalen van het examen kwam ik er achter dat de bagage die ik had naar aanleiding van deze studie te uitgebreid was voor mijn werkzaamheden en functie bij Schmidt Zeevis.

Via LinkedIn en zakelijke contacten is Langezaal uiteindelijk in gesprek geraakt met Gullimex, een distributeur voor meetinstrumenten voor onder andere de voedingsindustrie en vrij snel daarna begonnen als commercieel adviseur voor de levensmiddelenindustrie. Maurice merkt op dat hij nog dagelijks gebruik maakt van de kennis uit de opleiding. Doordat hij over een brede kennis van de industrie beschikt, kan hij op het juiste niveau meepraten in adviesgesprekken met bedrijven.

Maurice geeft aan dat je met de levensmiddelenopleiding van LSBL veel kanten op kunt, zoals proces controle, research and development, QA management, verpakking-deskundige, etikettering. Dit kan je doen in de zowel de voedingsmiddelenindustrie, beverage en/of pet-foodsector. “De voedingsmiddelen/levensmiddelenbrache is een boeiende en bloeiende branche,” voegt Maurice Langezaal er nog aan toe.

LSBL verzorgt al 12,5 jaar de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie. Gedurende deze tijd zijn er honderden deelnemers geweest. Zij waren óf al werkzaam in de voedingsindustrie óf zij wilden zich omscholen om in de voedingsindustrie te gaan werken. Doordat LSBL al een lange geschiedenis in de industrie heeft, komen we nog geregeld oud-lmt’ers tegen, die door deze opleiding zich prima verder hebben kunnen ontwikkelen.

Onderstaand een aantal van hun reacties.

“De LSBL LMT (opleiding levensmiddelentechnologie) biedt perspectief voor ieder die in deze industrie werkzaam is en zich verder wil ontwikkelen. Combinatie van aangeboden lesmateriaal, enthousiaste en vakbekwame leraar, lestijden en gezonde dosis zelfstudie maken deze opleiding ideaal naast een fulltime baan.”

“Ik heb de LSBL LMT ervaren als een opleiding welke in een redelijk tijdsbestek veel vakkennis van levensmiddelentechnologie behandeld met een zeer enthousiaste en gedreven leraar. Deze opleiding is goed te combineren met je werk en vergt wel een flinke hoeveelheid zelfstudie.”

“Hoewel ik me sindsdien in een heel andere richting ontwikkeld heb, ben ik nog erg blij met de kennis die ik op deed bij deze opleiding. Levendige voorbeelden, anekdotes in combinatie met lesmateriaal die ik nog regelmatig heb nageslagen.”

“Van deze cursus heb ik veel geleerd. De leraren zijn op en top vakmensen. Ze weten waarover ze praten. Leuke studie groep, waar we onderling nog contact hebben. Lunch en locatie waren ook goed. Met deze cursus is er een goede basis gelegd voor de toekomst”

“Goed en uitgebreid lesmateriaal. Aardige, enthousiaste leraren die van geen ophouden weten. Er wordt diep in het materiaal gedoken en verhelderend uitleg gegeven.”

“Prima basis-cursus om te starten, veel onderwerpen en raakvlakken uit/met de praktijk. (en net zo belangrijk voor sommigen, prima lunch 🙂 )”

“Goede basis opleiding waarvoor buiten de dag opleiding in Ede ook nogal wat studie-uren in gaan zitten. Het tempo zit er meteen goed in. 17 lesdagen waarin 6 toetsmomenten en een eindtoets zitten. Onderlingen contacten met andere klasgenoten zijn leerzaam, motiverend en (bij ons) leuk. Trainer was een enthousiaste vakman. Lunch was top. Lokaal kelder was minder. Lokaal boven was goed.”

“Erg genoten van de opleiding, de prettige omstandigheden. De lunch was helemaal top. Contact met medestudenten was ook erg leuk.”

“Erg leerzaam o.a. door de leraar, je wordt uitgedaagd en geinteresseerd door de wijze waarop de les gegeven wordt. Goede organisatie en locatie. Maar voor niets gaat de zon op, dus als je het beoogde einddoel wilt bereiken moet hier wel wat tijd en energie worden ingestoken!”

Ronald Luten is in september 2014 gestart met de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie (LMT). Hij kwam op straat te staan door een reorganisatie en besloot na advies van zijn HR manager en door de ontwikkelingen in de voedingsindustrie die in zijn omgeving plaats vinden de LMT te volgen. Momenteel zoekt Ronald nog een baan in de voedingsindustrie en heeft de opleiding succesvol afgerond. Ronald deelt graag zijn motivatie en ervaring met ons.

“Na 13 jaren gewerkt te hebben bij de grasdrogerij in Ruinerwold, ben ik in 2000 gaan werken bij Veenstra en De Vries Drukkerij in Meppel. Ik heb toen een driejarige opleiding gedaan voor rotatie offset drukker en ben geslaagd. Veenstra en De Vries en Boompers Meppel werden overgenomen door Hoekstra Emmeloord. Al met al heb ik hier ook weer 13 jaar met veel plezier gewerkt.

Ik heb ook nog de studie gedaan voor procesoperator waarvoor ik ben geslaagd. Deze richting is voor druktechnieken en daarom zou de LMT opleiding een mooie aanvulling zijn. Na twee reorganisaties en een krediet aangevraagd te hebben bij de bank moesten er in 2014 bij Hoekstra, naast de gehele directie ook weer 11 medewerkers ontslagen worden. Deze keer zat ik daar ook bij. Doordat dit door het UWV werd bepaald, kon ik daar niet tegenin gaan. Door het ontslag zit ik per 1 augustus 2014 in de WW. Werk zoeken en vinden in de grafische industrie is momenteel erg moeilijk. Ik heb genoeg ex-collega’s die dat al ondervonden hadden.

We hadden inmiddels een interim directie en een nieuwe HR manager. Van haar heb ik het  advies gekregen om de LMT opleiding te doen, want ik zocht werk in de zuivel en vond de VAPRO opleiding in Hoogvliet te lang duren. Ook is de HR manager bekend met het bedrijf CSK, die mensen vroegen om eerst in Ede te werken en na twee jaar naar Leeuwarden te gaan verhuizen. Hiervoor had ik toen te weinig ervaring, wat heel jammer was.

Ondertussen gingen A-ware Fonterra en Ausnutria Hyproca nieuw bouwen in Heerenveen. Dit zou eventueel vele verschuivingen in arbeidsplaatsen met zich mee brengen bij bedrijven hier in de buurt. Er zou daardoor misschien een job voor mij bij zitten. En ik wil graag een job die ik minstens nog 18 jaar met heel veel plezier kan doen.

Dit is de reden dat ik deze studie bij LSBL heb gekozen. En dat heb ik zeer zeker niet voor niets gedaan. In een zeer korte tijd heb ik een heleboel geleerd. Het was zeker gezellig en de docente heeft goed les gegeven en het geduld opgebracht om iedereen de stof weten bij te brengen en ook te doen snappen.

Ook heb ik al meerdere sollicitatiegesprekken gehad, doordat ik deze opleiding doe. Ik zie het zeker positief in en wil nu graag werkervaring opdoen in de voedingsindustrie.

Ik zou in de toekomst graag een kaasmakerij opleiding of de opleiding sproeidrogen volgen en mij hier verder in willen specialiseren.”

LSBL bedankt Ronald Luten van harte voor het delen van zijn ervaring.

Op 13 februari van 2015 maakte Martijn Kerkhof zijn diploma van de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie geldig door er een handtekening onder te zetten.

Martijn komt uit een andere branche dan de levensmiddelenindustrie en kreeg in maart 2014 ontslag bij het bedrijf waar hij destijds werkte door een reorganisatie. Door zijn ontslag oriënteerde hij zich op de arbeidsmarkt richting voedingsindustrie, omdat voeding heeft altijd al zijn grote interesse gehad. Hij merkte dat hij vaak afgewezen werd vanwege gebrek aan kennis, hoewel hij in sollicitatiegesprekken tot bij de laatste twee hoorde. Wel heeft Martijn meer dan genoeg ervaring op gebied van management. Martijn heeft een achtergrond in de chemie.

Om een aanvulling te zoeken op zijn achtergrond is Martijn via gaan zoeken naar een geschikte opleiding. Liefst niet te lang, maar ook weer niet te kort. De applicatie opleiding levensmiddelenindustrie van LSBL bleek een passende opleiding te zijn. De opleiding duurt zo’n vijf maanden en hoewel hij meer van het onderdeel zorgsystemen (de module waar kwaliteit onder valt) had verwacht, bleek de opleiding ook een meerwaarde voor zichzelf te zijn. “Ik ben bijvoorbeeld veel vezelrijker gaan eten en bewuster geworden van voeding,” zegt Martijn.

“Inmiddels heb ik een nieuwe baan gevonden als kwaliteitsmanager. Ik mag een ISO systeem opzetten en de kwaliteit binnen het bedrijf omhoog helpen. Al met al een leuk project. De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie heeft me de juiste benodigde kennis gegeven en was een steuntje in de rug in mijn zoektocht naar een nieuwe baan”.

“Mijn eerste indruk was dat het een interessante opleiding zou zijn, waarin alle aspecten van de voedingsindustrie aan bod zouden komen. Maar ook het vrij korte tijdsbestek van zo’n zes maanden.” – Lennard Visser, deelnemer najaar 2016

Werkgevers vertellen:Docenten vertellen:De opleiding levensmiddelentechnologie wordt door deelnemers afgerond met een praktijkexamen. Voor de deelnemer een beslissend moment. Één van de examinatoren is Gerard Esser. Al een aantal jaar toetst hij verschillende van onze kandidaten.

Gerard deelt desgevraagd over deze gesprekken: “Wat me steeds weer opvalt in die gesprekken is dat deelnemers écht gemotiveerd zijn geraakt voor het vak levensmiddelentechnologie. Ik merk dat dat met name wordt veroorzaakt doordat zij de samenhang zijn gaan zien tussen de theorie en de praktijk! Daarnaast merk ik dat de mensen die ik in deze gesprekken ontmoet de opleiding ervaren als een mooie opstap voor verdere carrièreontwikkeling in de foodindustrie. Ook gezien het niveau en de bekendheid van het diploma”.

 

© Copyright 2021 - LSBL Services VOF

LRQA NRTO NRTO keurmerk