De geschiedenis van LSBL

LSBL komt voort uit de Landelijke Stichting Beroepsopleiding Levensmiddelenindustrie (LSBL).

In 1965 is LSBL opgericht als opleidingsinstituut voor het leerlingwezen voor de levensmiddelen-,  dranken- en genotmiddelensectoren. LSBL verzorgde op dat moment vakopleidingen voor het leerlingwezen.

Vanaf de jaren tachtig werden ook commerciële cursussen en trainingen aangeboden in de vorm van ‘Korte Technologische en Technische Kursussen’ (KTTK’s). Deze cursussen waren erg populair binnen de voedingsindustrie. Vanwege het succes van de KTTK’s is in 1993 besloten om de activiteiten op het gebied van maatwerkopleidingen te verzelfstandigen tot LSBL Services. Direct na de verzelfstandiging besloot LSBL Services om het pakket aan scholingsmogelijkheden uit te breiden. Zo was het mogelijk om nagenoeg alle opleidingsvraagstukken in de voedingsmiddelenindustrie aan te bieden.

In 1999 kregen Jasper Keuker en Gerrit de Jonge de mogelijkheid om via een management buy out LSBL Services over te nemen. Na het wegvallen van Jasper Keuker in 2006 werd LSBL Services voortgezet door Gerrit de Jonge. Met ingang van 1 januari 2010 zette LSBL een nieuwe koers in, doordat Harry van der Sluijs mede-eigenaar werd. Per 1 juli 2018 zet Harry van der Sluijs het bedrijf voort als directeur/eigenaar. Zijn echtgenote Christine van der Sluijs – Grootenboer trad toe als vennoot. Per 1 januari 2024 is LSBL een fusie aangegaan Snelstart Educatie B.V. Daarmee is LSBL onderdeel van een groeiende opleidingsgroep samen met Essenzo Bussinesschool, een aanbieder van bedrijfseconomische opleidingen op MBO en HBO niveau.

Sinds 2011 kiest LSBL Services ervoor om de naam te gebruiken, zoals ze al jaren in de wandelgangen door vele medewerkers in de voedingsindustrie genoemd wordt: LSBL.

Een aantal feiten:

 • De wortels van LSBL dateren uit 1965.
 • LSBL is ISO gecertificeerd sinds 1997.
 • Start applicatie opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) in 2001.
 • Sinds 2010 bestaat LSBL in de huidige vorm.
 • LSBL werkt met een netwerk van zo’n 20 professionele trainers.
 • Bij meer dan 150 bedrijven in of gelieerd aan de voedingsindustrie voert LSBL opleidingsactiviteiten uit.
 • LSBL is aangesloten bij het NRTO en werkt volgens de algemene voorwaarden en de gedragscode.
 • In het voorjaar van 2013 organiseerde LSBL voor de 25ste keer de applicatie opleiding levensmiddelentechnologie.
 • In 2015 is LSBL geaccrediteerd voor het geven van DiSC® Trainingen.
 • De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) is in 2016 ingeschaald op NLQF niveau 4. Daarmee is de opleiding vergelijkbaar met andere niveaus.
 • Ook voedingsmiddelenbedrijven uit België weten LSBL te vinden.
 • Het NRTO-keurmerk is toegekend in 2017.

© Copyright 2021 - LSBL Services VOF

LRQA NRTO NRTO keurmerk