LSBL Levensmidelentechnologie

Levensmiddelentechnologie NLQF 4 (online)

Met de online opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) verdiep je jouw huidige kennis, fris je deze op, of creëer je carrièreperspectief. De LMT is de kortste route om een diploma op NLQF niveau 4 te behalen in de voedingsindustrie. Wil je vast opgewarmd worden? Bekijk dan eens deze trailer die je een inkijkje geeft in de online variant van de opleiding.

Online opleiding levensmiddelentechnologie

De opleiding bevat diverse uitlegvideo’s waarin een diversiteit aan docenten optreden. Al deze docenten hebben senioriteit in datgene wat zij overbrengen én in de manier waarop zij dat overbrengen. Hierdoor zul je het overgrote deel van de opleiding in ontspannen setting vanachter je scherm kunnen volgen. Uiteraard met pen en papier in de aanslag om vragen en opmerkingen te noteren die je vervolgens met één van de docenten – wederom online – kunt bespreken.

Naast het volgen van de online lessen maak je online (meerkeuze) toetsen. De praktijkopdrachten voer je individueel uit en presenteer je een door jou opgenomen en ingestuurde video. Deze video deel je met de docent en één of meerdere collega’s. Zodoende oefen je het ‘sparren op het vakgebied’ wat een belangrijk aspect is van de opleiding. De opdrachten helpen je om de kennis – die je via de filmopnamen opdoet – toe te passen in de praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een online portfoliogesprek.

Blended learning

Bij de start van de opleiding krijg je één van onze vakdocenten als persoonlijk begeleider toegewezen. Na elk blok (van de in totaal 6 blokken) heb je persoonlijk contact (op afstand) met je begeleider en heeft hij alle aandacht voor jouw specifieke vragen.

Voordelen voor jou als medewerker

Werken in een productieomgeving vereist een bepaalde kennis van jou. Voor een goede interactie heb je dezelfde taal en kennis nodig. De online opleiding Levensmiddelentechnologie zorgt ervoor dat je een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie wordt. De voordelen van deze online variant is dat je studeert in jouw tempo, op jouw tijd en dat je geen reistijd maakt naar een opleidingslocatie.

Voordelen voor jou als HR-manager

Als HR-manager draag je continu bij aan het verbeteren van kennis en vaardigheden binnen uw bedrijf. De opleiding Levensmiddelentechnologie sluit hierbij aan, door ervoor te zorgen dat uw medewerkers een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie worden. Jouw medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, die ze kunnen inzetten in jouw bedrijf. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers praktijkopdrachten, afgestemd op jouw bedrijf. LSBL biedt deze opleiding aan op NLQF-4 niveau in slechts 6 maanden. Het voordeel hiervan is dat jouw medewerkers slechts weinig afwezig zijn. Met een maximale doorlooptijd van 6 maanden is deze opleiding bovendien de snelste route naar een NLQF-4 diploma in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor wie?

De opleiding levensmiddelentechnologie is geschikt voor iedereen die werkt of wil werken:

  • In de voedingsindustrie of zijdelings te maken heeft met de productie van voedingsmiddelen;
  • Bij een voedselproducent, controle-instituut, laboratorium, omverpakker, certificeerder, transporteur of als adviseur of verkoper;
  • In de voedingsindustrie en jouw vooropleiding geen vakken op gebied van levensmiddelentechnologie bevatte, maar wel richting proceskunde.

Relatie met bakkerijtechnologie

Bakkerijtechnologie is een specifieke technologie binnen het vakgebied levensmiddelentechnologie. Alle kennis met betrekking tot bakkerijtechnologie begint met gedegen kennis van algemene levensmiddelentechnologie. In de opleiding levensmiddelentechnologie worden alle facetten behandeld. De opleiding levensmiddelentechnologie vormt daarmee juist ook voor professionals binnen de industriële bakkerij een perfecte basis om verantwoorde technologische afwegingen te kunnen maken en het vakinhoudelijke gesprek te kunnen voeren met interne en externe relaties. Tevens vormt de opleiding levensmiddelentechnologie een goede basis voor een vervolgopleiding bakkerijtechnologie op HBO niveau. Meer weten hierover? Neem contact met ons op.

Opleidingsdoel

Een LMT’er is een volwaardige gesprekspartner op het vakgebied levensmiddelentechnologie binnen de levensmiddelenindustrie.

Niveau van de online opleiding levensmiddelentechnologie

De LMT is ingeschaald op NLQF niveau 4. NLQF maakt door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties qua niveau met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling bewijst het niveau van de leerresultaten van de kwalificatie: dat wat iemand kan en weet met een diploma.

Inhoud

De trainer heeft allround werkervaring in de voedingsindustrie en geeft voorbeelden van producten en processen uit jouw bedrijf om technologische kennis en inzicht toe te lichten en besteedt bijzondere aandacht aan de relatie ‘proces – product en mens – machine’.

De deelnemer maakt een zestal praktijkcases aan de hand van praktijksituaties. In deze cases wordt de kennis uit de opleiding toegepast in de eigen werkomgeving.

Elke deelnemer heeft een andere (bedrijfs)achtergrond. Het onderlinge contact en de discussies (via teamsessies) versterken de onderwerpen die behandeld worden, namelijk:

  • Warenkennis
  • Mengsels
  • Conserveringstechnieken
  • Microbiologie
  • Continu verbeteren
  • Verpakkingstechniek
  • Procestechnologie

Bekijk ook eens deze video waarin we je kort meer vertellen over de opleiding. Let op: de genoemde locaties hebben alleen betrekking op de fysieke variant van de opleiding.

Afronding

Na afloop volgt een theorietoets met vragen op basis van producten. Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een online mondeling portfoliogesprek. In dit gesprek staan de uitgevoerde praktijkopdrachten centraal. Deze worden besproken, uitgelegd en toegelicht aan de hand van de praktijksituatie. Het gesprek wordt beoordeeld aan de hand van het “scoreformulier bedrijfsmatig handelen voor de levensmiddelentechnoloog”.

Vooropleiding

De minimale vooropleiding is MBO of havo. Twijfel je over de juiste vooropleiding? We adviseren je graag.

Open inschrijving

Je schrijft jezelf in op individuele basis of via je werkgever.

Kosten

De kosten voor deze online opleiding betreffen € 3.250,-. De licentie voor de online opleiding levensmiddelentechnologie is vanaf het moment van starten 1 jaar geldig. Mocht de licentie verlengd moeten worden, dan factureren we € 100,- per jaar verlenging na.

Voorwaarden

De factuur wordt binnen 7 dagen voldaan

Annulering

Nadat de inloggegevens zijn verzonden naar de deelnemer kan niet meer worden geannuleerd.

Klik hier om je direct in te schrijven voor deze opleiding!

 

© Copyright 2021 - LSBL Services VOF

LRQA NRTO NRTO keurmerk