LSBL Levensmidelentechnologie

Levensmiddelentechnologie NLQF niveau 4

Met de opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) verdiep je jouw huidige kennis, fris je deze op, of creëer je carrièreperspectief. De LMT is de kortste route om een diploma op NLQF niveau 4 te behalen in de voedingsindustrie. Als je interesse gewekt is, is het ook leuk om dit filmpje te bekijken.

Voordelen voor jou als medewerker

Werken in een productieomgeving vereist een bepaalde kennis van jou. Voor een goede interactie heb je dezelfde taal en kennis nodig. De opleiding Levensmiddelentechnologie zorgt ervoor dat je een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie wordt.

Voordelen voor jou als HR-manager

Als HR-manager draag je continu bij aan het verbeteren van kennis en vaardigheden binnen uw bedrijf. De opleiding Levensmiddelentechnologie sluit hierbij aan, door ervoor te zorgen dat uw medewerkers een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie worden. Jouw medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, die ze kunnen inzetten in jouw bedrijf. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers praktijkopdrachten, afgestemd op jouw bedrijf. LSBL biedt deze opleiding aan op NLQF-4 niveau, in slechts 17 cursusdagen. Het voordeel hiervan is dat jouw medewerkers slechts weinig afwezig zijn, met 17 cursusdagen is deze opleiding bovendien de snelste route naar een NLQF-4 diploma in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor wie?

De opleiding levensmiddelentechnologie is geschikt voor iedereen die werkt of wil werken:

 • In de voedingsindustrie of zijdelings te maken heeft met de productie van voedingsmiddelen.
 • Bij een voedselproducent, controle-instituut, laboratorium, omverpakker, certificeerder, transporteur of als adviseur of verkoper.
 • In de voedingsindustrie en jouw vooropleiding geen vakken op gebied van levensmiddelentechnologie bevatte, maar wel richting proceskunde.

Relatie met bakkerijtechnologie

Bakkerijtechnologie is een specifieke technologie binnen het vakgebied levensmiddelentechnologie. Alle kennis met betrekking tot bakkerijtechnologie begint met gedegen kennis van algemene levensmiddelentechnologie. In de opleiding levensmiddelentechnologie worden alle facetten behandeld. De opleiding levensmiddelentechnologie vormt daarmee juist ook voor professionals binnen de industriële bakkerij een perfecte basis om verantwoorde technologische afwegingen te kunnen maken en het vakinhoudelijke gesprek te kunnen voeren met interne en externe relaties. Tevens vormt de opleiding levensmiddelentechnologie een goede basis voor een vervolgopleiding bakkerijtechnologie op HBO niveau. Meer weten hierover? Neem contact met ons op.

Opleidingsdoel

Een LMT’er is een volwaardige gesprekspartner op het vakgebied levensmiddelentechnologie binnen de levensmiddelenindustrie.

Niveau van de opleiding levensmiddelentechnologie

De LMT is ingeschaald op NLQF niveau 4. NLQF maakt door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties qua niveau met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling bewijst het niveau van de leerresultaten van de kwalificatie: dat wat iemand kan en weet met dit diploma.

Inhoud

De trainer heeft allround werkervaring in de voedingsindustrie en geeft voorbeelden van producten en processen uit uw bedrijf om technologische kennis en inzicht toe te lichten en besteedt bijzondere aandacht aan de relatie ‘proces – product en mens – machine’.

De deelnemer maakt een zestal praktijkcases aan de hand van praktijksituaties. In deze cases wordt de kennis uit de opleiding toegepast in de eigen werkomgeving.

Elke deelnemer heeft een andere (bedrijfs)achtergrond. Het onderlinge contact en de discussies versterken de onderwerpen die behandeld worden:

 • Warenkennis
 • Mengsels
 • Conserveringstechnieken
 • Microbiologie
 • Kwaliteitszorgsystemen
 • Verpakkingstechniek
 • Procestechnologie

Bekijk ook eens deze promovideo waarin we je kort meer vertellen over de opleiding.

Afronding van de opleiding levensmiddelentechnologie

Na afloop volgt een theorietoets met vragen op basis van producten. Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een mondeling praktijkgesprek “Proeve van Bekwaamheid” op de werkplek. In dit gesprek staan de uitgevoerde praktijkopdrachten centraal. Deze worden besproken, uitgelegd en toegelicht aan de hand van de praktijksituatie. Het gesprek wordt beoordeeld aan de hand van het “scoreformulier bedrijfsmatig handelen voor de levensmiddelentechnoloog”.

Vooropleiding

De minimale vooropleiding is MBO of havo. Twijfel je over de juiste vooropleiding, dan adviseren wij je graag.

Open inschrijving

Je schrijft jezelf in op individuele basis of via je werkgever.

Voorwaarden

 • Aan het herkansen van een schriftelijke tussentoets zijn geen kosten verbonden.
 • Voor het herkansen of inhalen van de schriftelijke eindtoets of het portfoliogesprek brengen we €300,- Excl. BTW en eventuele reiskosten in rekening.
 • Voor bijles of een persoonlijk consult brengen we per uur €100,- excl. BTW in rekening.

Annulering

Annulering van de aanmelding kan uitsluitend schriftelijk en is kosteloos tot 8 weken voor aanvang van de opleiding. Na deze datum brengen wij 75% van de opleiding- en materiaalkosten in rekening of kun je een vervanger sturen zonder bijkomende kosten. Ook is het mogelijk (zonder meerkosten tot 8 weken voor aanvang) om je inschrijving om te zetten naar de online variant. Na 8 weken voor aanvang van de opleiding  worden minderkosten niet meer verrekend.

Klik hier om u in te schrijven voor deze opleiding.

© Copyright 2021 - LSBL Services VOF

LRQA NRTO NRTO keurmerk